In het begin van de zeventiende eeuw vervaardigde Michelangelo Merisi da Caravaggio - ofwel Caravaggio -  in Rome zijn beroemde schilderijen met de bekende licht-donker effecten en de in halve lengte natuurlijk afgebeelde figuren.

Jacob van der Ulft is op 26 maart 1621 in Gorcum geboren en woonde achtereenvolgens op Kortendijk 24, Langedijk 60 en Boerenstraat 11b. Zijn vader was glasschilder en later  burgemeester van Gorcum, wat Jacob later zou ook worden. Van der Ulft was in de 17deeeuw een belangrijke Italianisant, een schilder van op Italië geïnspireerde schilderijen en tekeningen, maar hij is zelf waarschijnlijk nooit naar Italië afgereisd.

Kunstcafé Rivierenland

Kunstcafé Rivierenland heeft als doel om ontmoetingen te laten plaatsvinden tussen kunstenaars van alle disciplines om zo verbindingen te leggen.

Agenda

Geen activiteiten gevonden

Search